Go and Tell Podcast - Simply Jesus

400. Questions and answers David & Daniël, deel 1

March 31, 2020

In gesprek met mijn eigen broer, Daniël de Vos! Over hoe alles begon, je roeping, je wandel als christen en Gods stem verstaan.